Project Nightingale: machine learning voor samen beslissen in de spreekkamer

De komende jaren wordt in Nederland aanzienlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van uitkomstgerichte zorg. Parallel hieraan wordt machine learning in toenemende mate ingezet voor verschillende vormen van klinische beslisondersteuning. Waarom wordt machine learning dan (nog) niet ingezet als katalysator voor uitkomstgerichte zorg?

Project Nightingale werkt aan een methode die:

  • Uitkomstindicatoren die voor patiënten relevant zijn voorop stelt;
  • Is gebaseerd op gestandaardiseerde datasets (ICHOM);
  • De uitkomsten van algoritmes relateert aan en valideert met bestaand epidemiologisch onderzoek.

Dit concept is succesvol toegepast voor electieve behandeling van cataract, heup- en knieartrose. Ervaringen uit deze implementaties bieden perspectief voor bredere toepassing voor andere, complexere aandoeningen waarvoor een ICHOM standard set beschikbaar is.

Deze presentatie is gegeven tijdens het Mobile Healthcare Congres 2018.

181108_data_driven_healthcare_congres