Keuzehulpen in de eerste lijn

Op 1 juli heeft Zorginstituut Nederland subsidie toegekend aan een consortium om Samen Beslissen met keuzehulpen in de eerste lijn te implementeren. De visie: patiënten aan het begin van de curatieve zorgketen al een keuzehulp aanbieden helpt bij het verminderen van onnodige diagnoses, verwijzingen of behandelingen.

Initiatiefnemer PATIENT+ heeft verschillende keuzehulpen ontwikkeld die in de tweede lijn, door zorgprofessionals in ziekenhuizen, worden gebruikt. In samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, InEen en Mediquest worden deze geschikt gemaakt voor de eerste lijn. Meer hierover lees je op de website van Mediquest.