Analyse uitkomsten oefentherapie bij heup- en knieartrose

Samen met Mediquest heb ik de uitkomsten van oefentherapie voor de behandeling van heup- en knieartrose geanalyseerd. Hiervoor is de data uit de Landelijke Database Fysiotherapie gebruikt.

artikel-fysiopraxis-nightingale