Succesfactoren voor datagedreven innovatieprojecten bij gemeenten

Welke innovatieprojecten bij gemeenten hebben succes en waarom is dat? A&O fonds Gemeenten liet onderzoek doen onder 18 gemeentelijke innovatieprojecten. Het onderzoek laat negen factoren voor succes zien. Van een vaardige projectleider tot betrokkenheid van eindgebruikers; het onderzoek belicht alle invalshoeken om succesvol aan de slag te gaan met innovatie in jouw gemeente. 

Mijn werk voor de gemeente Rotterdam is een van de 18 projecten die zijn onderzocht. Lees er meer over in het rapport.