Jaar: 2022

Hoe krijgen we eerlijke algoritmen voor overheidstoezicht?

De Autoriteit Persoonsgegevens legde de Belastingdienst onlangs een boete op voor het gebruik van de ‘fraudesignaleringsvoorziening’, waarin jarenlang illegaal persoonsgegevens verwerkt werden. In dit opinie artikel op socialevraagstukken.nl laat ik zien wat knelpunten van algoritmegebruik bij overheidstoezicht zijn. En leg ik uit wat nodig is om wel tot eerlijke, niet-discriminerende algoritmen te komen.

Analytical Problem Solving Based on Causal, Correlational and Deductive Models

Many approaches for solving problems in business and industry are based on analytics and statistical modeling. Analytical problem solving is driven by the modeling of relationships between dependent (Y) and independent (X) variables, and we discuss three frameworks for modeling such relationships: cause-and-effect modeling, popular in applied statistics and beyond, correlational predictive modeling, popular in …

Analytical Problem Solving Based on Causal, Correlational and Deductive Models Lees verder »