Hoe krijgen we eerlijke algoritmen voor overheidstoezicht?

De Autoriteit Persoonsgegevens legde de Belastingdienst onlangs een boete op voor het gebruik van de ‘fraudesignaleringsvoorziening’, waarin jarenlang illegaal persoonsgegevens verwerkt werden. In dit opinie artikel op socialevraagstukken.nl laat ik zien wat knelpunten van algoritmegebruik bij overheidstoezicht zijn. En leg ik uit wat nodig is om wel tot eerlijke, niet-discriminerende algoritmen te komen.